"Jedność uczniów Chrystusa jest darem"

Do modlitwy o dar jedności wszystkich uczniów Chrystusa zachęcił Benedykt XVI na spotkaniu ekumenicznym w ruinach kościoła Agia Kiriaki Chrysopolitissa (Matki Bożej pokrytej złotem) w Pafos na Cyprze.

Obecni byli m.in. prawosławny arcybiskup Cypru Chryzostom II, który powitał papieża, prawosławny metropolita Pafos, Jerzy, a także chrześcijanie innych wyznań, w tym należący do wspólnot ormiańskiej, luterańskiej i anglikańskiej.

Polskie tłumaczenie papieskiego wystąpienia :.

Papież rozpoczął przemówienie po grecku, a następnie kontynuował po angielsku. Język ten jest tam dobrze znany, aż do 1959 r. Cypr bowiem należał do Wielkiej Brytanii. Odwołując się do Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał głoszenie słowa Bożego przez św. Pawła, św. Barnabę i św. Marka w Pafos. Dzięki temu „z tego miejsca zaczęło się rozpowszechnianie orędzia Ewangelii w całym imperium, a Kościół zakorzeniony w apostolskim przepowiadaniu, mógł zakorzenić się na całym znanym wówczas świecie”. Kościół na Cyprze trwa w „w wierze apostolskiej”, która „łączy go z tymi wszystkimi Kościołami, które zachowują tę samą regułę wiary”. – Jest to komunia realna choć niedoskonała, która już nas łączy i która skłania nas do przezwyciężenia naszych podziałów i dążenia do przywrócenia owej pełnej widzialnej jedności, której pragnie Pan dla wszystkich, którzy za Nim idą – wskazał Benedykt XVI.

Nawiązując do zbliżającego się Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, które w październiku ma obradować w Rzymie, papież zapowiedział, że jego uczestnicy zastanowią się nad istotną rolą chrześcijan w tym regionie i zachęcą ich do dawania świadectwa Ewangelii. Obrady synodalne pomogą też w krzewieniu dialogu i większej współpracy między chrześcijanami w całym tym regionie, także dzięki obecności „bratnich delegatów innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich tego regionu”.

Ojciec Święty zaznaczył, że „jedność wszystkich uczniów Chrystusa jest darem o który należy się modlić do Ojca, w nadziei, że umocni ona świadectwo Ewangelii w dzisiejszym świecie”. Przypomniał, że „sto lat temu, na konferencji misyjnej w Edynburgu, ostra świadomość, że podziały między chrześcijanami stanowiły przeszkodę w szerzeniu Ewangelii zrodziła współczesny ruch ekumeniczny”. Wezwał do wdzięczności Bogu za to, że „przez swego Ducha doprowadził nas, zwłaszcza w tych ostatnich dziesięcioleciach, do odkrycia na nowo bogatego dziedzictwa apostolskiego, wspólnego dla Wschodu i Zachodu oraz do wzajemnego zbliżenia na drodze cierpliwego i szczerego dialogu, pokonując dawne kontrowersje”.

Jednak, zdaniem papieża, „droga wiodąca do pełnej komunii z pewnością nie będzie pozbawiona trudów”. – Niech Duch Święty oświeca nasze umysły i umacnia nasze postanowienia, abyśmy mogli wspólnie nieść orędzie zbawienia mężczyznom i kobietom naszych czasów, którzy pragną prawdy przynoszącej autentyczną wolność i zbawienie, prawdy, która nazywa się Jezus Chrystus! – wołał Benedykt XVI.

Na zakończenie wskazał, że „nawrócenie i świętość są również uprzywilejowanymi środkami, dzięki którym otwieramy nasze umysły i serca na wolę Pana, pragnącego jedności swojego Kościoła”.

Nabożeństwo zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy Ojcze nasz. Przed odjazdem Benedykt XVI poświęcił jeszcze tablicę pamiątkową, która znajdzie się w domu starców, otwartym przez miejscową wspólnotę katolicką. Z Pafos Papież udał się samochodem do oddalonej o 170 km Nikozji, gdzie znajduje się nuncjatura apostolska. Na czas podróży będzie ona papieską rezydencją.

Polskie tłumaczenie papieskiego wystąpienia :.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama