Prawosławne święta też wolne

Minister edukacji podpisała we wtorek stosowne rozporządzenie o organizacji roku szkolnego - poinformowała PAP Bożena Skomorowska z biura prasowego resortu. Dzięki rozporządzeniu uczniowie prawosławni będą mogli mieć wolne w czasie ich świąt.

To oczekiwany dokument m.in. w środowiskach mniejszości białoruskiej w Podlaskiem. Oznacza bowiem, że szkoły, gdzie uczą się dzieci wyznania prawosławnego, nie będą musiały odpracowywać dni, w które wypadają obchodzone przez nich święta religijne. Będą o tym decydowały szkoły.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - poinformowała Skomorowska. Zaznaczyła, że w tym roku szkolnym dyrektorzy szkół mają teraz 30 dni - od wtorku - na zgłoszenie planu dodatkowych dni wolnych. Od przyszłego roku szkolnego taki plan będą musieli przedstawiać do końca września.

Podpisane rozporządzenie jest nowelizacją przepisów o organizacji roku szkolnego. Wprowadzane rozwiązanie w sprawie dni wolnych w święta religijne "jest odpowiedzią na postulaty składane między innymi przez środowiska obchodzące święta religijne według kalendarza juliańskiego" - czytamy w uzasadnieniu podpisanego rozporządzenia.

Nowe przepisy dają także dyrektorom szkoły "możliwość indywidualnego określania swoich potrzeb w zakresie liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych". "W sposób bezpośredni będzie to miało wpływ na przebieg egzaminów pod kątem zapewnienia komfortu zdającym i egzaminującym. Jednocześnie zapewni nauczycielom możliwość planowania skutecznej organizacji procesu nauczania, bez konieczności stosowania doraźnych rozwiązań dotyczących organizacji pracy szkoły podczas trwania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych" - napisano w uzasadnieniu.

Społeczność prawosławna, której duże skupiska są w województwie podlaskim, od lat m.in. poprzez organizacje społeczne i przedstawicieli w samorządach oraz parlamentarzystów starała się doprowadzić do tego, by w czasie świąt religijnych uczniowie mieli wolne bez konieczności odpracowywania.

Chodzi zwłaszcza o Boże Narodzenie, według kalendarza juliańskiego obchodzone 7-8 stycznia, czyli trzynaście dni po katolikach. Również Wielkanoc nie zawsze wypada w obrządku wschodnim w tym samym terminie co u katolików i drugi dzień tych świąt bywa dniem nauki w szkole dla uczniów prawosławnych.

Próby uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego miały miejsce w 2008 roku, ale nie powiodły się, choć były rozpatrywane przez wspólny zespół przedstawicieli rządu i soboru biskupów prawosławnych.

Wcześniej resort edukacji podjął decyzję, że nie będzie w Podlaskiem łączenia dni wolnych na prawosławne Boże Narodzenie z feriami zimowymi w szkołach województwa, co było kolejną propozycją znalezienia kompromisu.

Kilka lat temu podlaskie kuratorium stosowało rozwiązanie, które części szkół pozwalało na wolne dni bez odpracowywania; zadowalało ono i dyrektorów, i uczniów. Za kryterium przyjmowało liczbę dzieci wyznania prawosławnego w danej szkole. Jeżeli było ich więcej niż 30 proc., cała placówka miała wolne bez konieczności odpracowywania.

Następny kurator oświaty w Białymstoku uznał jednak, że taka interpretacja przepisów była bezprawna. Od tego czasu dni wolne dla całej szkoły w święta prawosławne musiały być odpracowywane.

Dyrektor zespołu szkół z białoruskim językiem nauczania w Hajnówce Eugeniusz Saczko powiedział we wtorek PAP, że szkoła ma już plan rozdysponowania dni wolnych, ale czekała na oficjalne wejście w życie rozporządzenia. Powiedział, że przede wszystkim będą to dni prawosławnego Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na egzamin maturalny i gimnazjalny.

Nie ma w Podlaskiem statystyk dotyczących uczniów prawosławnych. W południowo-wschodniej części województwa - zwłaszcza w powiatach hajnowskim i bielskim - w wielu szkołach dzieci tego wyznania stanowią zdecydowaną większość w szkołach. Czasami wyznanie prawosławne utożsamiane jest z narodowością białoruską. Z szacunków kuratorium oświaty w Białymstoku wynika, że języka białoruskiego w ok. 40 szkołach różnych szczebli uczy się ok. 3 tys. uczniów.

Prawosławni "zyskali" także dzień wolny 6 stycznia. To katolickie święto Trzech Króli, a prawosławna Wigilia świąt Bożego Narodzenia. Pod koniec września Sejm zdecydował, że 6 stycznia będzie dniem wolnym od pracy nowelizując Kodeks pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy. Nowelą zajmie się jeszcze Senat.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama