Danuta Baszkowska „Pontifexem” roku 2010

Danuta Baszkowska, prezes ekumenicznego stowarzyszenia „Effatha” została w niedzielę ogłoszona „Pontifexem” roku 2010 i otrzymała nagrodę „Pontifici – budowniczemu mostów”, przyznawanej przez członków honorowych warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Uroczystość odbyła się w kościele św. Marcina udziałem zwierzchników Kościołów chrześcijańskich i ich przedstawicieli.

Danuta Baszkowska jest prezesem Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”, które we współpracy z Rzymskokatolicką Parafią św. Alojzego Orione i Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje od 10 lat comiesięczne Modlitewne Spotkania Ekumeniczne, łączące duchownych i świeckich różnych wyznań chrześcijańskich Warszawy i okolic.

Jest wieloletnią organizatorką działań charytatywnych dla bezdomnych matek i dzieci w ramach Towarzystwa „Tylko z Darów Miłosierdzia” - jako jego współzałożycielka i wiceprezes.

Jest też członkiem Komitetu Krajowego organizującego w Polsce Światowy Dzień Modlitwy kobiet o pokój, który łączy chrześcijanki ze 170 krajów świata.

Wiceprezesem Forum św. Wojciecha (zrzeszającego różne ruchy oraz stowarzyszenia chrześcijańskie, głównego organizatora zjazdów gnieźnieńskich), jednocześnie członkiem Komitetów Organizacyjnych Zjazdów i ekspertem Komisji Ekumenicznej.

W latach: 1967 – 84 była wykładowczynią j. polskiego w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie, do którego uczęszczali wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, również seminarzyści Adwentystycznego Seminarium w Podkowie Leśnej. Jako pedagog, cieszący się zaufaniem ludzi o różnej przynależności wyznaniowej, wspierała duchowo swych adwentystycznych wychowanków w tych ciężkich czasach nietolerancji i ograniczenia wolności religijnej. Odważnie popierała ich starania o uznanie prawa do nieuczęszczania na zajęcia w święty dla nich dzień sobotni.

Uhonorowana została dotąd wieloma odznaczeniami: m. in. Imienia Komisji Edukacji Narodowej, Janusza Korczaka, „zasłużonego dla ziemi pruszkowskiej” czy medalem Księdza Prymasa „Ecclesiae populoque servitium praestanti”.

Wybitne zasługi Laureatki w dziele budowania mostów ekumenicznych i międzyreligijnych podkreślił w swym liście z tej okazji Prezydent R. P. Bronisław Komorowski. Specjalne słowo z tej okazji nadesłał też Prymas senior kard. Józef Glemp oraz bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Komisji Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Polski.

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej m. in. bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członek prezydium i sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Zdzisław Tranda, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w latach 1978–2002, bp Marek Izdebski, stojący obecnie na czele tego Kościoła, ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego - przewodniczący warszawskiego odzdialu Polskiej rady Ekumenicznej, ks. Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Marek Maria Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i inni.
Liturgii przewodniczył bp Bronisław Dembowski, biskup senior diecezji włocławskiej a kazanie wygłosił bp Edward Puślecki z Kościoła Metodystycznego.

Nagroda „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów została ustanowiona przez Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w 2006 roku z okazji Jubileuszu 50lecia powstania Klubu. Nagroda jest wręczana, co roku zawsze 24 października (dzień 24 października 1956 roku uznaje się za dzień powstania Klub Inteligencji Katolickiej).

Kapituła Nagrody złożona jest z Członków Honorowych Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie:
Krzysztof Byrski, Bohdan Cywiński, Bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka, Jerzy Kłoczowski, Tadeusz Mazowiecki, Hanna Przeciszewska, Anna Radziwiłłowa, Władysław Rodowicz, Zygmunt Skórzyński, Andrzej Święcicki, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan Turnau, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski, Henryk Wujec.

Celem Nagrody jest uhonorowanie przez środowisko polskiej inteligencji katolickiej osób, ukazujących swoim życiem, że wartości dobra wspólnego, dialogu i poświecenia na rzecz bliźnich są nie tylko możliwe do realizacji, ale przynoszą też konkretne, pozytywne owoce. Laureaci nagrody są przykładem połączenia życia zawodowego z jednoczesnym zachowaniem podstawowych zasad moralnych życia społecznego.

Dotychczasowymi PONTIFEXAMI zostali: prof. Andrzej Zoll (2006 r.), abp Henryk Muszyński (2007 r.), p. Krzysztof Czyżewski (2008 r.) i prof. Krzysztof Zanussi (2009 r.).

Nagroda składa się z Dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu PONTIFEXA oraz ze Statuetki. Statuetka przedstawia dwie twarze, między którymi zachodzi zarazem wyraźny podział i łączność wzrokowa.


Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania "Effatha" – którego prezesem jest nieprzerwanie Danuta Baszkowska - powstało 23 stycznia 2000 r., w dniu podpisania przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce ważnego ekumenicznego dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu świętego. Dla upamiętnienia tego faktu, od tej pory każdy 23. dzień miesiąca stał się stałą datą Modlitewnych Spotkań Ekumenicznych.

O popularności spotkań organizowanych w stołecznym kościele pw. św. Alojzego Orione (ul. Lindley’a 12) świadczy fakt, że uczestniczą w nich zarówno wierni świeccy, duchowni, jak i zwierzchnicy z 11 Kościołów i wyznań chrześcijańskich.

Stowarzyszenie "Effatha" swymi korzeniami sięga modlitewnej Grupy Pojednania, zainspirowanej słynnym międzyreligijnym spotkaniem w Asyżu, w 1986 r. Powstała ona w stołecznej parafii Miłosierdzia Bożego w 1987 r.

"Effatha" jest zarejestrowaną świecką organizacją, powstałą za zgodą władz kościelnych. Działa bez żadnych dotacji, członkowie pracują bezpłatnie, nie są pobierane żadne składki członkowskie. Działalność stowarzyszenia opiera się na darach serca.

Do organizowania comiesięcznych modlitewnych spotkań ekumenicznych "Effathy" od początku włączył się Warszawski Odział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz kolejni gospodarze miejsca spotkań. Na początku był to Ośrodek Charytatywny dla bezdomnych przy ul. Żytniej, przez kilka miesięcy parafia rzymskokatolicka św. Jozafata na Powązkach, a od lutego 2002 r. do chwili obecnej - parafia rzymskokatolicka św. Alojzego Orione w Śródmieściu.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama