Święto wezwaniem do ewangelizacji

„Powołaniem chrześcijan jest przepowiadanie z odnowionym przekonaniem ewangelicznej prawdy i przedstawianie Zmartwychwstałego Pana jako odpowiedzi na najgłębsze pytania i aspiracje duchowe współczesnego człowieka” – stwierdził Benedykt XVI. Słowa te znalazły się w przesłaniu Ojca Świętego do honorowego zwierzchnika prawosławia, patriarchy Bartłomieja I. Orędzie przekazał dziś patriarsze Konstantynopola kard. Kurt Koch, który po raz pierwszy przewodniczył delegacji watykańskiej na uroczystości św. Andrzeja.

Wzięła ona udział w uroczystej Boskiej Liturgii, sprawowanej przez Bartłomieja I w kościele patriarchalnym w Fanar. Następnie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz członkowie delegacji watykańskiej spotkali się z Patriarchą Ekumenicznym i członkami komisji synodalnej zajmującej się relacjami z Kościołem katolickim.

Nawiązując do męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Benedykt XVI stwierdził, iż apostołowie oddając wielkodusznie życie w ofierze dla Boga i swych braci udowodnili wiarygodność Radosnej Nowiny, którą głosili aż po krańce znanego wówczas świata. Zaznaczył, że uroczystość św. Andrzeja stanowi też wyzwanie dla wszystkich żyjących dziś chrześcijan, aby odnowić wierność nauczaniu apostolskiemu i stać się niestrudzonymi głosicielami wiary w Chrystusa słowem i świadectwem życia. „W świecie naznaczonym rosnącą współzależnością i solidarnością, jesteśmy wezwani do głoszenia z odnowionym przekonaniem ewangelicznej prawdy i przedstawiania Zmartwychwstałego Pana jako odpowiedzi na najgłębsze pytania i aspiracje duchowe współczesnego człowieka” – napisał papież. 

Ojciec Święty wyraził przekonanie, iż warunkiem sukcesu w realizacji tego zadania jest „kontynuowanie postępów na drodze ku pełnej komunii wykazując, że już zjednoczyliśmy nasze wysiłki na rzecz wspólnego świadectwa Ewangelii wobec ludzi naszych czasów”. W związku z tym podziękował patriarsze Bartłomiejowi I oraz Patriarchatowi Ekumenicznemu za gościnne przyjęcie na Rodos w październiku bieżącego roku delegatów katolickich Konferencji Episkopatów Europy, którzy razem z przedstawicielami Kościołów Prawosławnych Europy wzięli udział w drugim katolicko-prawosławnym forum na temat: „Relacje między Kościołem a państwem: perspektywy teologiczne i historyczne”. 

Benedykt XVI przekazał z okazji uroczystości patronalnej św. Andrzeja na ręce Bartłomieja I życzenia pokoju, dobrobytu i obfitego błogosławieństwa dla niego osobiście oraz dla wszystkich wyznawców prawosławia.

Po spotkaniu z delegacją Stolicy Apostolskiej patriarcha w rozmowie z misyjną agencją Asianews wyraził radość ze zwrotu sierocińca na wyspie Büyükada w archipelagu Wysp Książęcych na Morzu Marmara koło Stambułu. „Co odziedziczyliśmy po naszych przodkach teraz wróciło do nas. Nie możemy tolerować niesprawiedliwości wobec nas” – powiedział Bartłomiej I. Władze tureckie zwróciły palcówkę po tym, jak w lipcu br., wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu potwierdził, że placówka ta należy do Patriarchatu. 

Patriarcha zwrócił uwagę, że zwrot tytułu własności - „Tapu”, ma wielkie znaczenie. Podkreślił, że rząd turecki nie odwołał się od orzeczenia Trybunału, lecz wszczął procedury zawrotu sierocińca. Zdaniem Bartłomieja I oznacza to także oficjalne uznanie osobowości prawnej patriarchatu. 

"Nasza walka musi nas nauczyć, aby nigdy nie odkładać naszych duchowych środków i zawsze ufać Bożej Opatrzności, która wie, kiedy i jak pokonywać przeszkody i ludzkie słabości” – powiedział patriarcha.

Kard. Kochowi towarzyszą bp Brian Farrell, sekretarz rady, współpracownicy zajmujący się dialogiem ekumenicznym z prawosławiem oraz nuncjusz apostolski w Turcji, abp Antonio Lucibello.

Tradycja wysyłania przez papieża oficjalnej delegacji Kościoła katolickiego do Stambułu okazji święta św. Andrzeja (zwanego przez prawosławnych Pierwszym Powołanym) sięga r. 1969. Dwa lata wcześniej delegacja Patriarchatu Konstantynopola wzięła udział w obchodach święta patronalnego Kościoła w Rzymie – uroczystości św. Piotra i Pawła 29 czerwca. Od tamtego czasu wymiana delegacji odbywa się regularnie niemal co roku, przy czym kilkakrotnie na ich czele stali zwierzchnicy obu Kościołów: Jan Paweł II odwiedził Stambuł 30 listopada 1979 r., a Benedykt XVI był tam w tym samym czasie w 2006 r.

Natomiast do Rzymu przybywali od 1967 r. patriarchowie konstantynopolscy: Atenagoras, Dmitrios i Bartłomiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama