Kościół tak, kazanie nie

Jedynie co 20 turysta poszukuje duchowego przeżycia w kościołach.

Coraz więcej ludzi udaje się podczas wakacji na trasy pielgrzymkowe, odwiedzając kościoły lub medytując w klasztorach. Co roku sześć milionów osób odwiedza rzymskokatolicką katedrę w Kolonii, a dwa miliony luterański kościół NMP w Dreźnie – informuje berliński dziennik Tagesspiegel. Jednak większość traktuje świątynie różnych wyznań jedynie jako przejaw dziedzictwa historyczno-kulturowego, a nie miejsce na modlitwę.

Według ewangelickiego teologa Ralfa Hoburga z Hanoweru, tylko co piąty turysta nazywa kościoły pomnikami wiary i deklaruje, że odwiedza kościół z pobudek religijnych.

Co prawda większość ankietowanych czuje się związana z Kościołem (ewangelickim lub rzymskokatolickim), jednak aż 1/3 określa się mianem religijnych jednak bez kontaktu z lokalną wspólnotą parafialną.

Badania i praktyka pokazują jednak, że wakacyjne zainteresowanie kościołami nie przekłada się na większe zainteresowanie treściami religijnymi i turyści chętnie odwiedzający świątynie, nie biorą udział w nabożeństwach. Jedynie co 20 turysta poszukuje duchowego przeżycia w kościołach.

***

Kościół tak, kazanie nie   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama