Kiedy luterański ksiądz może zostać prezydentem?

"Pod pewnymi warunkami ksiądz Kościoła luterańskiego może zostać prezydentem" – przypomina ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wczoraj kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że ks. Joachim Gauck będzie kandydatem na urząd prezydenta Niemiec.

„W chrześcijaństwie ewangelickim obowiązuje zasada urlopowania księży poświęcających się działalności politycznej. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim (luterańskim) w Polsce, ksiądz kandydujący do wyborów samorządowych lub parlamentarnych musi uzyskać zgodę biskupa Kościoła i zawiesić swoją działalność pastorską to znaczy wyłączyć się z aktywnej służby w Kościele. Spełniając to kryterium duchowny może rozwijać karierę polityczną. Podobnie jest w luterańskich kościołach krajowych w Niemczech” - wyjaśnia ks. Pracki.

Ksiądz rzecznik przypomniał, że w Polsce niezwykle rzadko zdarza się, aby luterański duchowny deklarował rozwijane działalności politycznej. Z kolei w Niemczech, szczególnie we wschodniej części zaangażowanie polityczne księży luterańskich w okresie przemian 1989-1990 było bardzo powszechne i nie budziło kontrowersji. Wielu z nich do dziś pełni funkcje polityczne, choćby w parlamentach poszczególnych krajów związkowych. Jednocześnie nie mogą oni pełnić czynnej służby duchownego. „Powrót do tejże jest oczywiście możliwy, jednak dopiero po całkowitej rezygnacji z działalności politycznej, jako, że duchowny musi w swej służbie pozostawać osobą politycznie bezstronną” – przypomina ks. Pracki.

Ks. Gauck po ordynacji (wyświęceniu) podjął służbę w Ewangelicko-Luterańskim Kościele Meklemburgii. „Należy przypomnieć, że Kościoły luterańskie w Niemczech mają charakter lokalny dla każdego kraju związkowego. Oznacza to, że w każdym z nich lub regionie występuje najczęściej niezależny i autonomiczny Kościół luterański” – wyjaśnia ks. Pracki.

Pierwsza parafia ks. Gaucka mieściła się w miejscowości Luessow. Potem pełnił służbę duchownego w parafii w Rostock-Evershagen, gdzie zajmował się głównie pracą z młodzieżą. Następnie w latach 1982-1990 prowadził pracę związaną z Niemieckimi Dniami Kościoła (Kirchentag) w Mecklemburgii.

Kariera polityczna ks. Gaucka zaczęła się po wyborze na posła do Izby Ludowej na początku 1990 r. Natomiast już w październiku 1989 r. został urlopowany jako duchowny, co nastąpiło w związku z jego aktywnością polityczną w tamtym okresie i nie miała charakteru dyscyplinarnego.

Ksiądz rzecznik zwraca uwagę, że ks. Gauck przekroczył wiek emerytalny (65 lat) i nie jest już czynnym duchownym.

Ks. Pracki zaznacza, że niemieckie Kościoły luterańskie w większości nie ordynują (wyświęcają księży) z bezpośrednim wskazaniem miejsca służby parafialnej bądź pozaparafialnej. Księża muszą sami ubiegać się o to, by zostać wybranym przez parafian danej parafii na urząd proboszcza. Kadencja trwa zazwyczaj 6 lat. Wielu duchownych podejmuje pracę w innych zawodach, poza Kościołem. Są nauczycielami, pedagogami, dziennikarzami, kierownikami itp.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PROTESTANCI

Reklama

Reklama

Reklama