Papież do Światowej Rady Kościołów o rodzinie, edukacji i życiu nienarodzonych

Kościół katolicki pragnie kontynuować trwającą już długo współpracę ze Światową Radą Kościołów. Potwierdza to Ojciec Święty w przesłaniu na X Zgromadzenie Ogólne tej organizacji.

Zrzesza ona obecnie 345 protestanckich, anglikańskich, starokatolickich i prawosławnych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Ich ponad 3 tys. delegatów bierze udział w spotkaniu, trwającym w Pusan w Korei Południowej do 8 listopada. Jego hasło brzmi: „Boże życia, prowadź nas ku sprawiedliwości i pokojowi”.

Jest to, jak pisze Papież, „modlitewne wezwanie do Trójjedynego Boga, który prowadzi całe stworzenie ku jego wypełnieniu przez odkupieńczą moc Krzyża Jezusa Chrystusa i wielorakie dary Ducha Świętego”. Franciszek wyraża nadzieję, że obecne Zgromadzenie ekumeniczne pomoże wszystkim wyznawcom Chrystusa zintensyfikować modlitwę i współpracę w służbie Ewangelii i pełnego dobra rodziny ludzkiej.

„Zglobalizowany świat, w którym żyjemy – pisze Papież – wymaga od nas wspólnego świadectwa o godności danej przez Boga każdej istocie ludzkiej” Franciszek wskazuje, że wiąże się to ze stwarzaniem warunków kulturowych, społecznych i prawnych, które umożliwią jednostkom i wspólnotom wzrastanie w wolności. Wiąże się to z zapewnieniem wsparcia dla misji rodziny jako podstawy społeczeństwa, zdrowego wychowania młodzieży i pełnego korzystanie z wolności religijnej. „Aby być wierni Ewangelii i w odpowiedzi na pilne potrzeby obecnych czasów – dodaje Ojciec Święty – jesteśmy wezwani, by dotrzeć do wszystkich, którzy są na egzystencjalnych peryferiach naszych społeczeństw. Szczególną solidarność mamy okazać naszym najsłabszym braciom i siostrom: ubogim, niepełnosprawnym, nienarodzonym i chorym, migrantom i uchodźcom, osobom starszym i bezrobotnej młodzieży”. Papież zapewnia o swej modlitwie za uczestników Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Papieskie przesłanie odczytał na sesji inaugurującej to ekumeniczne spotkanie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch. Kościół katolicki nie należy do Światowej Rady Kościołów, ale z nią współpracuje. Na spotkaniu w Pusan jest 25-osobowa delegacja katolicka, w której skład wchodzi siedmiu katolików z Korei.

«« | « | 1 | » | »»