Biznes wesprze prawosławie?

Patriarcha Cyryl chce, aby prywatny biznes wsparł uczelnie kościelne.

Patriarcha Cyrl poparł ideę zaangażowania sektora bankowego w sponsorowanie uczelni wyznaniowych, którą przedstawił w Moskwie kard. Paul Poupard, były przewodniczący Papieskich Rad Kultury i Dialogu Międzyreligijnego.  Kardynał uczestniczył w IV rosyjsko-włoskim sympozjum na temat etyki w ekonomice i przekonywał, że prywatny sektor bankowy powinien wspierać szkolnictwo wyznaniowe, gdyż przygotowuje w ten sposób ludzi, propagujących etyczne zachowania w życiu publicznym, co także będzie służyć biznesowi. Myśl tę podchwycił patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który podczas spotkania z kardynałem powiedział, że także w rosyjskich warunkach, konieczne jest zaangażowanie prywatnego biznesu na rzecz prawosławnego szkolnictwa wyższego. Obecnie w niewielkim zakresie jest ono wspierane przez państwo. W praktyce jednak pomoc ogranicza się wyłącznie do studiów licencjackich z zakresu teologii, ale nie obejmuje już studiów magisterskich, czy doktoranckich.

Obecnie w Rosji działają dwa prawosławne uniwersytety oraz dwie Akademie Duchowne, gdzie prowadzone są zajęcia z teologii na poziomie uniwersyteckim. Działa także 50 seminariów duchownych, ale nie mają one statusu wyższych uczelni.

«« | « | 1 | » | »»