Abp Hoser: Wiele nas łączy

Ekumeniczną Mszą św. w katedrze praskiej rozpoczęły się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. - Niech Dobra Nowina będzie większa, silniejsza i bardziej czytelna niż wszystkie złe nowiny, które do nas docierają - życzył uczestnikom liturgii abp Henryk Hoser.

Nabożeństwem ekumenicznym w praskiej katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika zainaugurowano obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które odbywają się pod hasłem "Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić”.

Mszy św. przewodniczył ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Eucharystię koncelebrowali biskupi pomocniczy obydwu warszawskich diecezji: bp Marek Solarczyk i bp Józef Górzyński i prezbiterzy diecezji praskiej.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła polskokatolickiego, prezes Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na znaczenie chrześcijańskiego powołania - dawania świadectwa czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Przypomniał, że dzieje się to na mocy chrztu świętego, podczas którego "wchodzimy w intymną relację ze Stwórcą i stajemy się świątynią Ducha św. i niezastąpionym darem dla innych”.

- Czyż dziś nie gromadzimy się po to, aby Bóg przebywał w naszych sercach, aby je opromieniał, przemieniał, ubogacał i otwierał na tych, którzy są z innego kościoła, czy wyznania, tak abyśmy mogli patrzeć na nich jako na naszych braci i siostry? - pytał.

Duchowny przypomniał, że chrześcijanin, jako uczeń Chrystusa uczestniczy w Jego misji nauczycielskiej, kapłańskiej i apostolskiej, a wspólnota do której poprzez chrzest należy jest wybranym plemieniem.

- Powołanie każdego człowieka urasta więc do rangi wielkiej tajemnicy, poprzez którą Stwórca wypowiada swoja wolę, która także zawiera się w słowach: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam:wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" - powiedział.

Dodał, że Chrystus powołuje każdego z nas do szczególnego świadectwa czynienia dobra i świadczenia miłości drugiemu człowiekowi.

- Reprezentujemy różne wspólnoty i Kościoły Chrześcijańskie i właśnie, jako dzieci Jezusa Chrystusa mamy w sobie to głębokie przekonanie chrześcijańskiego powołania w dawaniu świadectwa o Bogu i Jego miłości a także świadectwa w realizacji dzieła jednania zgodnie z prośbą Jezusa: Ojcze, aby wszyscy byli jedno - mówił ks. Dąbrowski.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
Komentowanie dostępne jest tylko dla .