Bliski Wschód: islamiści i coraz mniej chrześcijan

„Stolica Apostolska nadal bacznie śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie, wciąż doświadczanym nasilającymi się konfliktami. Niestety wydaje się, że wspólnota międzynarodowa nawykła już do tych konfliktów” – powiedział wczoraj w Nowym Jorku abp Bernardito Auza.

Stały watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wystąpił na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzi z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej. Wyraził szczególne zaniepokojenie tym, co dzieje się w Syrii. Dramatyczna sytuacja humanitarna ponad połowy ludności tego kraju jest dla wszystkich wezwaniem do ponowionych wysiłków, by osiągnąć polityczne rozwiązanie konfliktu. Trzeba przy tym postawić na pierwszym miejscu dobro Syrii i samych Syryjczyków – podkreślił papieski dyplomata.

„Jesteśmy nadal poważnie zaniepokojeni aktami terrorystycznymi popełnianymi przez tzw. «Państwo Islamskie» w Syrii i w Iraku – stwierdził abp Auza. – Jest to wyzwanie nie tylko dla regionu, ale dla całej wspólnoty międzynarodowej, która winna zdecydowanie współpracować, by przeciwstawić się tej terrorystycznej pladze, która rozciąga swe działania na różne kraje”. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ wezwał całą wspólnotę międzynarodową do solidarności z Libanem i Jordanią, goszczącymi miliony uchodźców z sąsiedniej Syrii. Wyraził też nadzieję na rozwiązanie kryzysu instytucjonalnego w Libanie, związanego z trwającym od ponad roku wakansem na stanowisku prezydenta.

„Będąc świadomy cierpień całej ludności, pragnę zwrócić uwagę na trudności, jakich doświadczają chrześcijanie oraz inne mniejszości etniczne i religijne, co zmusza wielu z nich do opuszczenia swych domów – powiedział watykański dyplomata. – Zmniejszenie chrześcijańskiej obecności jest poważną stratą dla całego regionu, gdzie wyznawcy Chrystusa byli obecni od samych początków chrześcijaństwa i gdzie pragną oni nadal współpracować ze swoimi współobywatelami w budowaniu harmonijnych społeczeństw”.

Ponadto abp Auza przypomniał podpisaną 26 czerwca umowę szczegółową Stolicy Apostolskiej z Państwem Palestyńskim. „Stolica Apostolska ma nadzieję, że to porozumienie będzie w pewnym sensie bodźcem dla rozwiązania w postaci dwóch państw, które zakończyłoby definitywnie ciągnący się od dawna konflikt izraelsko-palestyński, nadal powodujący cierpienia obu stron” – stwierdził watykański obserwator w ONZ. Wyraził też przekonanie, że porozumienie to w złożonym kontekście Bliskiego Wschodu może stanowić dobry przykład dialogu i współpracy. Przypomniał, że podczas swej ubiegłorocznej podróży do Ziemi Świętej Papież Franciszek opowiedział się za prawem do istnienia tam dwóch państw. Abp Auza raz jeszcze wskazał, że proces pokojowy wymaga bezpośrednich negocjacji między stronami przy poparciu wspólnoty międzynarodowej.

«« | « | 1 | » | »»