W mozaice wyznawców Chrystusa

Bp Andrzej Siemieniewski, jako delegat KEP, wziął udział w spotkaniu Polskiego Forum Chrześcijańskiego.

Biskup z Wrocławia został oddelegowany przez Konferencję Episkopatu Polski jako jej przedstawiciel na PFCh w listopadzie 2017 r. Po zatwierdzeniu kandydatury przez Polską Radę Ekumeniczną, wziął udział 8 lutego w spotkaniu forum – pierwszym, które odbyło się w pełnym składzie.

– Polskie Forum Chrześcijańskie, Polish Christian Forum, to część Global Christian Forum – wyjaśnia. – Podmioty tworzące komitet stały to przedstawiciele trzech gremiów kościelnych – Aliansu Ewangelicznego w RP, Konferencji Episkopatu Polski (KEP), Polskiej Rady Ekumenicznej oraz trzech uczelni – Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej (zielonoświątkowej) w Warszawie. Dodatkowo, obecne były jeszcze dwie osoby reprezentujące środowiska zielonoświątkowe.

Bp A. Siemieniewski tłumaczy, że wiek XX był czasem poszukiwania różnych form ekumenicznych. 70 lat temu powstała Światowa Rada Kościołów – do której jednak nigdy nie należał Kościół katolicki ani też nie mają w niej swoich reprezentantów wspólnoty zielonoświątkowe (pentekostalne). Te ostatnie, zwane też Kościołami niezależnymi, dynamicznie się rozwijają w ciągu ostatnich 30-40 lat – tak, że w wymiarze światowym stanowią obecnie większość szeroko rozumianego protestantyzmu. Nie odnajdują się one w formule Światowej Rady Kościołów – odwołującej się raczej do gremiów o stabilnej, zhierarchizowanej strukturze.

Zamysł Forum Chrześcijańskiego zakłada cele skromniejsze niż Rada. Ma z założenia tworzyć przestrzeń wzajemnego poznawania się, współdziałania (każdy w ramach swojej wspólnoty, dostrzegając jednak i ciesząc się z owoców ewangelizacji także innych chrześcijan) – bez formalnego członkostwa. Poszczególne wspólnoty wysyłają na forum swoich delegatów. W działalność forum mogą się angażować – jak wyjaśniają jego inicjatorzy – „reprezentanci i reprezentantki wszystkich Kościołów chrześcijańskich, teologicznych szkół wyższych i organizacji międzykościelnych, wyznający Trójjedynego Boga i Jezusa Chrystusa jako doskonałego w swojej boskości i człowieczeństwie”. Logo forum stanowi mozaika w formie krzyża utworzonego z różnobarwnych płytek – „które razem ukazują, że należymy jedni do drugich o tyle, o ile poszukujemy jedności w Chrystusie”.

Sekretarzem Polskiego Forum Chrześcijańskiego jest ks. prof. Andrzej Perzyński.

Więcej wkrótce w GN

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama