Czas Pana: Wokół tajemnicy zmartwychwstania

Od Środy Popielcowej rozpoczął się okres wielkanocny, który podzielony jest na czas: pasyjny z Wielkim Tygodniem jako punktem szczytowym, oraz na czas Wielkanocy z Niedzielą Wielkanocną jako szczytowym punktem tego okresu.

Podczas gdy pierwsza część okresu wielkanocnego jest raczej smutna i pokutna, to jednak druga część, wielkanocna, oczywiście jest radosna. W poważnym czasie roku kościelnego, jakim jest czas pasyjny, także w liturgii następują pewne zmiany. Kolor liturgiczny tzw. antependiów ołtarza i ambony, a także stuły jest kolorem fioletowym, za wyjątkiem Wielkiego Czwartku (biały) i Wielkiego Piątku (czarny, względnie czerwony). Dawniej na Śląsku Cieszyńskim w niedziele postne księża zakładali nadal na czarną togę także i komżę (alba silesiana), ponieważ każda niedziela jest wspomnieniem Wielkanocy i nie może być w ścisłym tego znaczenia postem. Jedynie tygodniowe nabożeństwa pasyjne odprawiane były na czarno. W liturgii zamiast „Gloria in excelsis” śpiewa się „Aufer a nobis”, tzn.: ks.: „Zgładź o Panie Boże…”, a zbór odpowiada w czasie pasyjnym: „Baranku Boży niewinny…” [ŚE 345].
Po czytaniu Starego Testamentu zbór przez cały czas pasyjny śpiewa „Trishagion”: „Święty Boże, Święty Mocny…” [ŚE 960 str. 1317 lub ŚE 372 refren].

Po lekcji apostolskiej zamiast „Alleluja!” śpiewa się jeden raz pokutne „Amen” (Chor.2, strona 26). lub pieśń tygodnia. W antyfonach liturgii pokomunijnej. lub końcowej, opuszcza się „Alleluja” [ŚE 960 str. 1332 i ŚE 961 str.1337]. Także na pożegnanie przed błogosławieństwem: „Idźcie w pokoju Pańskim”, zbór odpowiada: „Bogu niech będą dzięki!” w prostej melodii ze strony 1332 Śpiewnika Ewangelickiego.

2 III 2008 - 4. NIEDZIELA POSTU – LAETARE [ŚE 35]

„Laetare” znaczy „Radujcie się”. W samym środku czasu pasyjnego jest miejsce na radość. Dlatego w średniowiecznym Kościele zamiast liturgicznego koloru fioletowego stosowano w 4. Niedzielę Postu, jak też w 3 Niedzielę Adwentu koloru różowego, a na ołtarzu stawiano różowe róże. Jaki tego jest powód? Z czego się radować? Jest tego jeden powód: nasza radość pochodzi z radości zbawienia, bo jak mówi staropolska pieśń „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie (…) W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda…” [ŚE 167]. Z tego względu pieśnią tygodnia jest pieśń: „Jezu, ma radości…” [ŚE 795], a dzisiejszy biblijny teksty kazalny mówi że pozorne jest tylko przekonanie, że Bóg na wieki opuszcza. On na chwilę zasłania Swoją twarz przed nami, gdy grzeszymy. On dla naszych grzechów „opuścił” Syna Bożego na krzyżu, który modlił się słowami Psalmu 22: „Boże mój, Boże\ mój, czemuś mnie opuścił.” Boża łaska i Boża miłość jest większa niż nasz grzech. On znowu rozjaśni Swoją twarz i obróci ku nam Swoje oblicze.

Pieśni: 129; 795; 167; 116; 123; 114 lub: 135 albo: 142/7

7 III 2008 r. (piątek) – Światowy Dzień Modlitwy

Jeszcze do niedawna ten dzień nazywał się Światowym Dniem Modlitwy KOBIET i zawsze obchodzony jest w pierwszy piątek marca. Dziś wprawdzie ten dzień przygotowują nadal kobiety, ale dla wszystkich wierzących i dla wszystkich Kościołów. Jest to ekumeniczny dzień modlitwy, którego cały program przygotowują kobiety, każdego roku z innego kontynentu.
Pieśni: 846; 281; 596; 314

9 III 2008 r. – 5 NIEDZIELA POSTU – JUDICA [ŚE 37]

Niedziela Judica od dawnych czasów wprowadzała chrześcijan do ścisłego czasu pasyjnego. Nazywała się Niedzielą Czarną albo Niedzielą Męki Pańskiej i okres ten obejmuje dwa tygodnie. Gdy poprzednie niedziele postne były przygotowaniem katechumenów do Chrztu Świętego i raczej mówiły o przyczynie istnienia grzechu, który przecież był też bezpośrednią przyczyną ofiary Jezusa Chrystusa, to od niedzieli Judica jest już mowa o śmierci Jezusa. Dlatego dawniej zasłaniano fioletowym materiałem obrazy i krucyfiksy. Kościół rozpoczyna okres Męki Pańskiej od śpiewu Psalmu 43 – Judica me, Deus – Bądź sędzią moim, Boże! Introit aż do Wielkiej Soboty nie kończy się jak zazwyczaj Gloria Patri (Chwała Ojcu), tylko ksiądz przechodzi bezpośrednio do Kyrie.
Dzisiejsza lekcja z listu do Hebrajczyków w swej treści bardzo krótka, lecz wymowna w treści wzywa nas, abyśmy poszli po za miasto i tam w kornej czci i głębokiej pokucie oglądali to wszystko co Chrystus Pan dla nas wycierpiał.
„Kto spojrzy na Pana, kto spojrzy na krzyż,
ten z grzechów podniesie się zdrów.
Więc spojrzyj na Pana do Niego się zbliż
Usłuchaj wezwania tych słów…” [ŚE 132]

Pieśni: 167; 132; 165; 284;
Do spowiedzi: 138
Do Komunii Świętej: 407 (mel. 933)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama