Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

Nabożeństwa na poszczególne dni tygodnia

DZIEŃ DRUGI - poniedziałek 19 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Wewnętrzny pokój, wyciszenie, pogoda ducha.

CZYTANIE I: Pnp 3,3-5

Czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami

Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto; Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce!

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 3,3-7

Refren: Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga.

Wielu jest takich, którzy mówią o mnie: +
Nie ma dla niego ratunku u Boga. *
Ale Ty, PANIE, jesteś moją tarczą, moją chwałą,
Ty mi pozwalasz stawić czoła wrogom.
Oto wołam do PANA, *
a On odpowiada ze swej świętej góry.

Refren: Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga.

Gdy kładę się, by zasnąć, wiem, że się obudzę, *
bo PAN mnie wspiera.
Nie boję się wrogich tłumów *
otaczających mnie dookoła.

Refren: Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga.

CZYTANIE II: Ef 4,1-6

Czytanie z Listu Świętego Pawia Apostola do Efezjan

Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście, z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i we wszystkich.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,
Ufam Jego Słowu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |