Eucharystia w dialogu anglikańsko-katolickim

Gorzką prawdą o nas, chrześcijanach, jest brak jedności uczniów wokół „stołu Pańskiego”. Nie dziwi więc, że temat Eucharystii powraca w wielu ekumenicznych dialogach. Pojawił się on także w oficjalnym dialogu katolicko-anglikańskim.

[27]Tamże, nr 8.

[28]Elucidation, nr 7. Por. Skowronek, Tajemnica..., s. 78.

[29]Nr 10.

[30]Nr 6 b.

[31]“The ultimate change intended by God is the transformation of human beings into the likeness of Christ. The bread and wine become the sacramental body and blood of Christ in order that the Christian community may become more truly what it already is, the Body of Christ”. Tamże.

[32]Kongregacja Do Spraw Nauki Wiary, Katolicka odpowiedź..., nr 319.

[33]Clarification, s. 7.

[34]„The Lord's words at the last supper, Take and eat: this is my body, do not allow us to dissociate the gift of the presence and the act of sacramental eating. The elements are not mere signs; Christ's body and blood become really present and are really given. But they are really present and given in order that, receiving them, believers may be united in communion with Christ the Lord”. Nr 9.

[35]Clarification, s.7.

[36Por. KKK 1379.

[37]Nr 8.

[38]St. Czerwik, Spojrzenie na misterium Eucharystii w dokumentach posoborowych i w KKK, w :.K. Gusda, T. Gacia (red.), Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci bpa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin. Kielce 2000, s. 230.

[39]Elucidation, nr 8.

[40]“In spite of this clarification, others still find any kind of adoration of Christ in the reserved sacrament unacceptable”. Tamże.

[41]“That there can be a divergence in matters of practice and in theological judgements relating to them, without destroying a common eucharistic faith, illustrates what we mean by substantial agreement. Differences of theology and practice may well coexist with a real consensus on the essentials of eucharistic faith —as in fact they do within each of our communions”. Tamże.

[42]“To this day these devotions are not practised in the Eastern Churches, just as they had not been during the Church's first thousand years. Nevertheless, the belief concerning Christ's presence has been and remains the same in East and West”. Clarification, s.7. Tę analogię kwestionuje kard. Cassidy w swoim liście skierowanym na ręce odpowiedzialnych za tekst Clarification.

[43]Clarification, s.7-8.

[44]Kongregacja Do Spraw Nauki Wiary, Katolicka odpowiedź..., nr 319.

[45]„...the Church continues entreat the benefits of his passion on behalf of the whole Church”. Clarifications, s.6. Autorzy cytują tutaj Eucharistic Doctrine (nr 5).

[46]Clarifications, s.6. Dokument podaje przykłady anglikańskich tekstów liturgicznych z Eucharystii pogrzebowej i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych.

[47]Eucharistic Doctrin, nr 12. To wyrażenie wzbudziło wiele zastrzeżeń i było przedmiotem dalszych wyjaśnień.

styczeń 2006

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |