Rezurekcja w Jerozolimie

W bazylice Anastasis, czyli zmartwychwstania, najważniejszym chrześcijańskim sanktuarium Jerozolimy, rezurekcyjną eucharystię celebrowały różne Kościoły. Katolicka wspólnota pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy Fouada Twala wyśpiewała radosne Alleluja przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana. Złożył on wielkanocne życzenia lokalnym wspólnotom oraz pielgrzymom i wszystkim wyznawcom Chrystusa.

Na rezurekcyjnej Mszy z udziałem kard. Foleya, abp. Franco, nuncjusza apostolskiego w Izraelu, kilku biskupów, licznych kapłanów oraz lokalnych wiernych i pielgrzymów z różnych stron świata byli obecni również przedstawiciele władz dyplomatycznych Włoch, Hiszpanii, Francji i Belgii.

W homilii abp Twal zwrócił uwagę, że przywilej przeżywania Paschy przy pustym grobie w Jerozolimie jest zobowiązującym wezwaniem do bycia wiernymi świadkami prawdy zmartwychwstania. „Naukowcy i archeolodzy – powiedział patriarcha – nie odnaleźli ciała Jezusa, ponieważ On zmartwychwstał”.

W tym roku wielkanocna radość, jak zaznaczył w homilii hierarcha, ma wymiar ekumeniczny. Wierni różnych Kościołów celebrują bowiem Paschę w tym samym dniu i w tym samym miejscu wołając jednym głosem: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!”.

Doświadczenie uniwersalności i ekumenicznego wymiaru Paschy w Jerozolimie może razić kakofonią modlitw i śpiewów wznoszonych w tym samym miejscu i czasie przez różne obrządki. Jest w nich jednak swego rodzaju symfonia wiary i radosnego przeżywania zwycięstwa Chrystusa nad złem i śmiercią. W Jerozolimie wszyscy chrześcijanie, jak powiedział w homilii patriarcha Twal, czują się Kościołem Kalwarii, Kościołem pustego grobu oraz Kościołem chwalebnego zmartwychwstania.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| JEROZOLIMA