Konsekracja biskupa mariawickiego

Około tysiąca wiernych i pięciu biskupów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wzięło udział w konsekracji biskupa Piotra M. Bernarda Kubickiego, która odbyła się w niedzielę 20 czerwca w Świątyni Miłości i Miłosierdzia w Płocku. Po raz pierwszy w podobnej konsekracji uczestniczył przedstawiciel biskupa Kościoła rzymskokatolickiego.

Sakra nowego biskupa odbyła się w 100-lecie pierwszych konsekracji mariawickich. Rozpoczęła ją procesja z siedziby biskupa naczelnego do Świątyni Miłości i Miłosierdzia w Płocku. Święcenia odbyły się według dawnego rytu trydenckiego, z wyjątkiem części dotyczącej papieża i Stolicy Apostolskiej. Święceń biskupich udzielił biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Michał M. Ludwik Jabłoński.

Po raz pierwszy w historii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w sakrze biskupiej brał udział przedstawiciel biskupa płockiego Piotra Libery. Ks. prof. Henryk Seweryniak, odpowiedzialny za sprawy ekumeniczne w diecezji płockiej, członek Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, odczytał życzenia bp. Libery dla nowego biskupa mariawickiego.

„`Niech nigdy nie ustanie w nas pragnienie jedności – napisał bp Libera. - Niech spełnią się słowa modlitwy, którą od lat odmawiamy: Panie Jezu Chryste, Jedyny Pasterzu Twego Kościoła, wysłuchaj nasze żarliwe modlitwy i udziel nam, Twoim uczniom: katolikom i mariawitom, daru przebaczenia, pojednania i zjednoczenia. Jak nasze niechęci i uprzedzenia nas podzieliły, tak niech Twoja miłość nas połączy, abyśmy wspólnie głosili cześć Najświętszej Eucharystii, zwiastowali światu Wielkie Boże Miłosierdzie, okazywali serdeczne współczucie cierpiącym i zabiegali o świętość Kościoła i jego sług`”.

Nowy biskup mariawicki Piotr M. Bernard Kubicki na zakończenie uroczystości udzielił zebranym swojego błogosławieństwa. Natomiast biskup naczelny Michał M. Ludwik Jabłoński przypomniał o obowiązkach biskupa: „Ma on strzec idei mariawickiej wśród wiernych diecezji, do której został posłany” – akcentował bp Jabłoński. W uroczystości wzięło udział pięciu biskupów mariawickich (w tym dwóch z zagranicy: Francji i Austrii), kapłani prawosławni oraz Kościoła Polsko-Katolickiego. Całość uświetniła muzycznie orkiestra i śpiew chóru.

Bp Piotr M. Bernard Kubicki ma 62 lata. Na kapłana został wyświęcony w 1984 r. Od 1985 r. jest proboszczem w swojej rodzinnej parafii Lipka koło Łodzi. Jest członkiem Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Reprezentuje Kościół Mariawitów w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Publikuje artykuły w periodyku „Mariawita” oraz wygłasza niedzielne pogadanki religijne w Radiu Łódź. W sierpniu 2009 r. został wybrany przez Kapitułę Generalną Kościoła na biskupa podlasko-lubelskiego.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy obecnie ok. 25 tys. wyznawców w Polsce i 5 tys. wyznawców w Paryżu. Podzielony jest na 3 diecezje: lubelsko-podlaską, śląsko-łódzką i warszawsko-płocką oraz prowincję francuską. Biskupem naczelnym od 2007 r. jest bp Michał M. Ludwik Jabłoński. Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama