Rosja: dialog, ale bez kompromisów

„Rosyjskie prawosławie jest otwarte na dialog z katolikami i protestantami. Nie zamierza jednak ustępować i zawierać kompromisów w kwestiach zasadniczych” – powiedział ks. Wsiewołod Czaplin.

Szef Synodalnego Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Relacji ze Społeczeństwem towarzyszy patriarsze Cyrylowi w jego wizycie pasterskiej na Dalekim Wschodzie. W jej ramach ks. Czaplin spotkał się ze studentami Północno-Wschodniego Uniwersytetu w Jakucku.

„Począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku mamy częste kontakty z katolikami i protestantami oraz wiele wspólnych projektów. Dialog ten czasami ulegał osłabieniu z powodu agresywnej działalności misyjnej niektórych Kościołów zachodnich pośród rosyjskich prawosławnych” – powiedział ks. Czaplin. Oznajmił, że obecnie prowadzony jest intensywny dialog z katolikami i protestantami. Kościół prawosławny według Czaplina daleki jest jednak od odstąpienia od najważniejszych kwestii dogmatycznych na rzecz, jak się wyraził, „drugorzędnych”. „Najważniejsza jest prawda o Bogu, od której zależy życie wieczne człowieka” – dodał.

Ks. Czaplin odrzucił relatywizm moralny liberalnych protestantów i stwierdził, że w sprawach moralności prawosławni są bliscy katolikom. Jednakże pozostają różnice teologiczne. Ks. Wsiewołod powiedział, że obecnie „w Wiedniu na posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. Teologicznego Dialogu Prawosławno-Katolickiego rozpatrywane są kwestie sporne między prawosławnymi i katolikami, w tym problem prymatu papieża”.

«« | « | 1 | » | »»