Benedykt XVI o Kościołach wschodnich

Troskę Jana Pawła II o odnowę apostolstwa katolickich obrządków wschodnich przypomniał Papież uczestnikom rzymskiego kongresu w 20-lecie promulgowania przez jego poprzednika Kodeksu Kanonów dla tych Kościołów.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Kodeks pomaga strzec i rozwijać te obrządki. Rozumie je jako „dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne wyodrębnione przez kulturę i okoliczności historyczne narodów, wyrażające sposób przeżywania wiary właściwy dla każdego Kościoła sui iuris”. Papież podkreślił, że starożytne kanony, inspirujące obecny Kodeks, pobudzają wszystkie te Kościoły do zachowania własnej tożsamości, która jest równocześnie wschodnia i katolicka.

„Zachowując katolicką jedność, Kościoły wschodnie nie zamierzały bynajmniej wyrzekać się wierności swej tradycji – zaznaczył Ojciec Święty. – Jak to wielokrotnie podkreślano, urzeczywistniona już pełna jedność katolickich Kościołów wschodnich z Rzymem nie ma sprawiać, że będą mniej świadome własnej autentyczności i oryginalności. Zadaniem wszystkich katolickich Kościołów wschodnich jest zatem zachowywanie wspólnego dziedzictwa dyscyplinarnego i podtrzymywanie własnych tradycji, które są bogactwem dla całego Kościoła. Święte kanony z pierwszych wieków chrześcijaństwa stanowią w znacznej mierze to samo podstawowe dziedzictwo dyscypliny kanonicznej, którym kierują się Kościoły prawosławne. Katolickie Kościoły wschodnie mogą zatem dać szczególny, ważny wkład w drogę ekumeniczną”.

Benedykt XVI wyraził radość, że na kongresie uwzględniono aspekt ekumeniczny i zachęcił do dalszych studiów w tym kierunku. Podkreślił też niezbędność prawa kanonicznego dla życia Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej w świecie.

Przypomnijmy, że ponad 250 osób weźmie udział w obradach Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, który otworzy w Rzymie 10 października Benedykt XVI. Przez dwa tygodnie będą oni obradowali nad aktualną sytuacją i wyzwaniami stojącymi przed Kościołem katolickim w tym regionie.

„Najwięcej miejsca zajmą problemy duszpasterskie oraz tożsamość chrześcijan i Kościoła w regionie, a nie bieżąca polityka” – podkreślił na konferencji prasowej w Watykanie sekretarz generalny Synodu Biskupów, abp Nikola Eterović.

Wyjaśnił, że Synod ma ukazać różnorodność i bogactwo tradycji chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. Tłumaczył, że nawet jako mniejszość stanowiąca 1,6 proc. ludności, katolicy mają „misję jedyną w swoim rodzaju”, a mianowicie są świadkami Chrystusa w krajach o przewadze islamu lub judaizmu.

Abp Eterović dodał, że jednocześnie chrześcijanom, żyjącym w trudnej sytuacji, nacechowanej przemocą, terroryzmem, emigracją i dyskryminacją, potrzebna jest solidarność Kościoła powszechnego.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama