Na spotkanie tajemnicy

W obliczu przemian na świecie i przeobrażeń w naszych wspólnotach Kościół prawosławny ma duchowy obowiązek udzielenie właściwej odpowiedzi na potrzeby swych wiernych.

Mówił o tym 11 kwietnia patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podczas spotkania z członkami Zgromadzenia Prawosławnych Biskupów Francji (AEOF) w katedrze św. Szczepana w Paryżu. Duchowy przywódca światowego prawosławia przybył wczoraj do stolicy Francji m.in. aby promować swą książkę „Na spotkanie tajemnicy”, która ukazała się nakładem dominikańskiego wydawnictwa Cerf. Ta licząca 318 stron praca stawia sobie za cel pomóc zrozumieć prawosławie w jego otwieraniu się na świat współczesny.

Jej promocji w obecności przywódców religijnych i dziennikarzy towarzyszyło żarliwe wystąpienie autora na rzecz poszanowania przyrody. „Zachowujemy się arogancko i pogardliwie wobec planety. Rujnujemy swoją własną naturę” – powiedział patriarcha. Przywołując „katastrofę ekologiczną” w Fukushimie, mówca potępił „zły użytek, jaki robimy ze środowiska naturalnego, będący prawdziwym grzechem względem Stwórcy i wobec człowieka”.

„Zielony” patriarcha (bywa tak określany z powodu swego zaangażowania w obronę środowiska) podkreślił niesprawiedliwość społeczną, do której prowadzą te nadużycia. Wyjaśnił, że chodzi o „najuboższych ludzi, dotkniętych zaburzeniami ekologicznymi, stworzonymi przez innych, podczas gdy kontemplowanie przyrody winno stać się dobrem wspólnym wszystkich chrześcijan”. Daleki od zatrzymywania się na środowisku naturalnym Bartłomiej I rozwija w swej książce osobistą refleksję nad sprawami aktualnymi, począwszy od praw człowieka po sprawiedliwość społeczną, od ubóstwa po globalizację, poruszając po drodze zagadnienia ekologii i rasizmu.

Uważany za „budowniczego mostów” między różnymi autokefalicznymi Kościołami prawosławnymi, jak również między wielkimi religiami monoteistycznymi, honorowy zwierzchnik prawosławia na świecie nawiązał również do dyskusji nt. świeckości we Francji. „Bardziej niż zagrożenie islam we Francji winien być uważany za wyzwanie. Nie bójmy się cudzoziemców, ale pokochajmy ich. Wszyscy ludzie są równi tak przed prawem Bożym, jak i przed prawem świeckim” – podkreślił patriarcha.

Podczas spotkania z członkami AEOF jego przewodniczący metropolita Emanuel (Patriarchat Konstantynopola) podziękował gościowi za słowa wsparcia i zachęty, które przekazał hierarchom w czasie tego spotkania, a obecność patriarchy na tym posiedzeniu nazwał „historyczną chwilą”.

Zarówno Bartłomiej, jak i Emanuel wiele miejsca w swych przemówieniach poświęcili sprawom diaspory i roli istniejących od niedawna zgromadzeń biskupich. Według patriarchy, utworzono je w celu zorganizowania obecności prawosławnej w diasporze „z punktu widzenia duszpasterskiego, ukazując przy tym jedność Kościoła prawosławnego jako przedłużenie naszej eklezjologii”.

Przewodniczący AEOF zwrócił uwagę, że proces współpracy międzyprawosławnej w krajach diaspory zapuścił korzenie we Francji, dodając, że „przyniosły one już owoce stopniowo w całej Europie”. Odniósł się w ten sposób zarówno do współpracy z wiernymi wszystkich diecezji francuskich (w ramach komisji złożonych z duchownych i świeckich), jak i do tworzenia w różnych krajach naszego kontynentu podobnych konferencji biskupich.
Na zakończenie spotkania w katedrze prawosławnej odprawiono nabożeństwo dziękczynne, w którym wzięli udział również przedstawiciele katolików i protestantów.

«« | « | 1 | » | »»