Trzecia faza dialogu katolicko-anglikańskiego

W bardzo zasłużonym dla ekumenizmu klasztorze katolickim w Bose na północy Włoch rozpoczyna się dziś trzecia faza dialogu katolicko-anglikańskiego. Do 27 maja obradować tam będzie Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymskokatolicka (ARCIC III). Centralnym tematem prac tego gremium będzie kwestia komunii.

Rzymskokatolicka (ARCIC III). Centralnym tematem prac tego gremium będzie kwestia komunii. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu ks. prałat Mark Langham z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan zagadnienie komunii jest owocem rozmów Ojca Świętego z prymasem Wspólnoty Anglikańskiej, abp Rowanem Williamsem podczas spotkania w Rzymie 21 listopada 2009 r.

Chodzi o to, co tworzy Kościół zarówno na poziomie powszechnym jak i lokalnym. Prałat Langham podkreślił, że kwestia ta pomaga Wspólnocie jak postrzegać samą siebie. Jednocześnie zaznaczył, że spotkanie w Bose będzie dążyło do przejścia ponad aktualnymi różnicami w spojrzeniu na kwestie etyczne, by poszukiwać źródeł istniejących różnic i elementów wspólnych. Z drugiej strony stojąca na czele Biura Wspólnoty Anglikańskiej ds. Jedności, Wiary i Ładu Alyson Barnett-Cowan, zaznaczyła, iż nie widzi podstaw, by obawiać się poruszania także kwestii dzielących anglikanów i katolików.

W pracach ARCIC III uczestniczy osiemnaście osób (10 reprezentuje Kościół anglikański, a 8 katolicki. Współprzewodniczącymi obrad są ze strony katolickiej abp Bernard Longley z Birmingham a z anglikańskiej abp David Moxon z Nowej Zelandii. Dialog prowadzony w ramach Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej trwa od 1970 r. W pierwszej fazie (1970-1981) wypracowano cztery dokumenty, zaś w drugiej (1983-2005) – pięć. Przedstawiają one stan dialogu obydwu stron, ukazując elementy wspólne. Nie mają one charakteru wiążącego, natomiast stanowią punkt odniesienia dla rozwoju dialogu ekumenicznego i refleksji dogmatycznej obydwu Kościołów.

Strona klasztoru w Bose: www-1.monasterodibose.it

«« | « | 1 | » | »»