Patriarcha o prawie naturalnym wychowaniu

Przed reformowaniem prawa Bożego dotyczącego „programu dla życia człowieka” zapisanego w prawie naturalnym oraz przed komercjalizacją sytemu nauczania przestrzegł wczoraj patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. Nauczanie moralne zwierzchnika rosyjskiego prawosławia jest zbieżne z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Cyryl przypomniał, że Bóg obdarował człowieka wolną wolą, którą człowiek wykorzystał do wprowadzenia zasad życia osobistego, rodzinnego sprzecznych z zaproponowanymi człowiekowi przez Boga. Według patriarchy współcześni ludzie żyją w warunkach komfortowych, ale nie stali się przez to bardziej szczęśliwi. Zastrzegł się on, że Kościół nie wzywa współczesnego człowieka do wyrzeczenia się wygody, komfortu osiągnięć postępu naukowo-technicznego, ale do zachowania wierności zasadom moralnym objawionym w Słowie Bożym.

Jak zauważył zwierzchnik rosyjskiego prawosławia, człowiek może uczestniczyć w życiu, korzystać z dóbr współczesnego świata, ale nie powinien zapominać o porządku prawa naturalnego. Zdaniem Cyryla, komercjalizacja systemu nauczania i wychowania doprowadzi do jego upadku. Nauczyciel i wychowawca nie może być „sprzedawcą” towaru, jakim przy takim podejściu może stać się wiedza i wychowanie. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia orzekł, ze system kształcenia i wychowania jest obok sytemu obronnego jednym z fundamentalnych filarów państwa i społeczeństwa. Nie można zatem sprowadzać go do poziomu towaru rynkowego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama