Niemcy: Prawosławni i katolicy bronią praw człowieka

Członkowie przebywającej w Moskwie delegacji Niemieckiej Konferencji Biskupów i hierarchowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) podkreślili znaczenie chrześcijańskich podstaw praw człowieka.

Mówi o tym wspólne oświadczenie ogłoszone na zakończenie VII rozmów teologicznych między obu stronami, które w dniach 6-8 grudnia toczyły się w siedzibie Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) w stolicy Rosji.

„Teologicznym fundamentem praw człowieka jest niepodważalna godność każdego człowieka, gdyż jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga” – głosi wspólny dokument. Biskupi stwierdzili, że podstawą zgodnego życia społeczeństwa są prawa człowieka i państwo prawa. Bez uznania tych podstawowych praw, zasady wyzbycia się przemocy oraz bez solidarnego systemu społecznego nie można urzeczywistniać godności jednostki, oświadczyli hierarchowie katoliccy i prawosławni.

Podkreślili też, że w łonie obu Kościołów istnieje „szeroka zgodność” w rozumieniu praw człowieka. Różnice tkwią jedynie w szczegółach, na przykład w bliższym określeniu stosunku między jednostką a społecznością. Mimo to Wschód i Zachód powinny zacieśniać współpracę w dążeniu do większej sprawiedliwości – stwierdza wspólne oświadczenie.

VII rozmowy teologiczne między katolickim episkopatem Niemiec a RKP przebiegały pod hasłem „Chrześcijańskie rozumienie praw człowieka”. Komunikat końcowy nie odniósł się wyraźnie do obecnej sytuacji politycznej w Rosji. Od kilku dni dużą część jej mieszkańców protestuje na ulicach przeciw sfałszowanym, ich zdaniem, przez partię „Jedna Rosja” premiera Władimira Putina, wynikom wyborów parlamentarnych.

Ze strony niemieckiej w obradach uczestniczyli m.in. biskupi: Gerhard Müller z Ratyzbony, odpowiedzialny w episkopacie za sprawy ekumenizmu, współprzewodniczący konferencji, Gerhard Feige z Magdeburga i Nikolaus Schwerdtfeger, biskup pomocniczy z Hildesheim. Delegacji rosyjskiej przewodniczył arcybiskup berliński i niemiecki Teofan z Berlina, a w jej skład wchodzili jeszcze dwaj inni biskupi RKP z Białorusi i Ukrainy oraz pracownicy OWCS. 6 bm. uczestników rozmów przyjął patriarcha moskiewski i Wszech Rusi Cyryl.

Rozmowy teologiczne między Niemiecką Konferencją Biskupów a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym rozpoczęto w 1986 w Moskwie z inicjatywy Patriarchatu, po czym w nieregularnych odstępach czasu odbywały się one do 1998 (Mińsk). Omawiano na nich rozumienie sakramentów i Kościoła, wymieniano doświadczenia w zakresie nauki społecznej i świadectwa o pokojowej misji Kościoła w podzielonym świecie.

Po 11-letniej przerwie rozmowy odbyły się ponownie w dniach 7-10 grudnia 2009 roku w klasztorze benedyktyńskim Weltenburg w Bawarii. Omawiano „Chrześcijański obraz człowieka w kontekście rozwoju europejskiego”. Następne spotkanie zaplanowano na październik 2013 roku w Magdeburgu.

Warto podkreślić, że gdy w latach 1993-2006 nie było oficjalnego międzynarodowego dialogu teologicznego katolicko-prawosławnego, rozmowy niemiecko-rosyjskie były w istocie jedyną formą kontaktów między obu Kościołami, choć nie miały charakteru urzędowego.

«« | « | 1 | » | »»