Baptyści znów wysyłają Biblie

W tym roku Kościół Chrześcijan Batystów, kolejny już raz, wysłał Biblię do osób mających wpływ na losy Polski.

Skąd taki pomysł i jaki jest cel? W obecnych czasach prawo stanowione coraz częściej oddziela się od ostatecznego Prawodawcy, starając się jakoś wywieźć jego sens istnienia ze społecznej konieczności, czy użyteczności” – napisał w liście do adresatów tegorocznej akcji pastor dr Mateusz Wichary, przewodniczący Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, kontynuując:. „Wydaje mi się jednak, że to bardzo słaba dla niego podstawa. Prowadzi do relatywizmu, postrzegania prawa jako narzędzia opresji i niesprawiedliwości. Może również prowadzić do cynizmu i nihilizmu, które z pewnością nie kształtują szacunku do prawa. Apostoł Paweł w swoim liście pisze „..czyn zgodny z prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które ich oskarżają lub biorą w obronę” (List do Rzymian 2,15). Werset ten  mówi o sumieniu, jako o wewnętrznym trybunale człowieka, przed którym myśli „ich oskarżają lub biorą w obronę”. Dobre sumienie jest darem. To powszechne działanie Boże, w każdym człowieku, niezależnie od kultury, czasu, rasy, płci. Jego istnienie to apologia instytucji sądu. Skoro Bóg ma swoje prawo, i daje je nam poznać, nasze wartościowanie jest uzasadnione. Dodatkowo, Biblia mówi również o objawionym Prawie Bożym. Dziesięć Przykazań wraz z kilkoma innymi prawami Starego i Nowego Testamentu stało się podwaliną naszej cywilizacji"

Prezent w postaci Biblii jest zachętą, aby prawnicy sprawujący wysokie funkcje w naszym kraju, sięgali do tego źródła i doświadczali mocy przemienionego życia opartego na zasadach w Niej zawartych.

Przeprowadzona przez Kościół baptystyczny w Polsce druga akcja wysyłki Biblii jest również wyrazem przekonania, że niezmienne od wieków prawa i wartości chrześcijańskie w Niej zawarte, są mocną bazą do sprawowania sprawiedliwych rządów i działań, które będą jednoczyć i budować siłę narodu.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BAPTYŚCI, BIBLIA

Reklama

Reklama

Reklama