Urząd Biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski

6 a - LECAV: Po przejściu w stan spoczynku w roku 2000 ks. biskupa Wilhelma Stonawskiego, Synod Kościoła wybrał nowym biskupem ks. Jana Niedobę (51), proboszcza (pastora w Bystrzycy nad Olzą).
Ks. biskup Jan Niedoba, urodzony 19 października 1949 r. w Bystrzycy nad Olzą. Po studiach teologicznych na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym w Bratysławie (1967-1972) i w CHAT w Warszawie (1970-1971), ordynowany został na księdza przez ks. biskupa dr. Władysława Kiedronia w asyście ks. Alfreda Fierli i ks. seniora Leopolda Pawlasa w dniu 19 listopada 1972 r. w Czeskim Cieszynie. W dniu 27 kwietnia 1974 r. zawarł święty związek małżeński z Renatą z d. Klimon, nauczycielką muzyki. Wybrany Biskupem LECAV przez Synod Kościoła w roku 2000, oraz konsekrowany i instalowany na ten urząd przez ustępującego biskupa Wilhelma Stonawskiego w dniu 25 czerwca 2000 r. w Bystrzycy nad Olzą. W roku 2006 bp Jan Niedoba został ponownie wybrany na drugą 6 – letnią kadencję.

W latach 1997 – 2002 obydwa Kościoły pracowały zgodnie wraz z Kościołami ewangelickimi w Polsce nad nowym Śpiewnikiem Ewangelickim (ŚE – 2002), który został przez te Kościoły wprowadzony w życie liturgiczne. Także obydwa Kościoły zaolziańskie pracowały w latach 2002-2005 nad śpiewnikiem w języku czeskim, który wszedł w życie liturgiczne ewangelików czeskiej mowy w dniu 23 października 2005 r. w czasie wspólnego nabożeństwa w kościele w Bystrzycy. Obecnie obydwa Kościoły wspólnie pracują nad nowym czeskim Choralnikiem.

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (SECAV)

6 b - SCEAV: Biskupem został wybrany w dniu 16 listopada 1991 r. przez Synod Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W., w Czeskim Cieszynie jednomyślnie i jednogłośnie ks. senior Władysław Volny, który w dniu 26 stycznia 1992 r. w zabytkowym kościele w Błędowicach został konsekrowany przez biskupów: Pawła Uhorskai z Bratysławy, Jana Szarka z Warszawy i Pawła Smetanę z Pragi (Czeskobraterski). Ks. biskup Władysław Volny, urodzony 4 marca 1949 r. w Hradište. Po studiach teologicznych w Bratysławie i w Warszawie został ordynowany na księdza przez ks. biskupa dr. Władysława Kiedronia. Był proboszczem i seniorem w Hawierzowie - Błędowicach. Swój urząd z wielkim poświęceniem sprawował przez 15 lat, a więc przez ponad dwie kadencje do dnia 7 stycznia 2007 r. Zgodnie z nowym Prawem Kościelnym Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. bp Władysław Volny (57) od 15 lat zwierzchnikiem Kościoła po dwóch 6-letnich kadencjach (12 +3 lata) nie może kandydować na następną kadencję.

7. Wobec tego na 2 sesji XXVI Synodu w dniu 10 listopada 2006 r. nowym biskupem – elektem został wybrany na 6-letnią kadencję 60-letni ks. dr Stanisław Piętak, proboszcz w Trzyńcu. Jego konsekracja i instalacja odbyła się w niedzielę dnia 7 stycznia 2007 r. w kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie, której przewodniczył dotychczasowy Biskup Kościoła, wraz z biskupem generalnym Słowackiego Kościoła dr Milošem Klátikiem i czesko-braterskim synodalnym seniorem (biskupem) ks. J. Rumlem dokonali czynności liturgicznej odebrania od elekta ślubowania, nałożenia krzyża biskupiego i zmówili modlitwę o dar Ducha Świętego dla nowego biskupa. Po ich włożeniu rąk na głowę biskupa elekta, ręce na głowę Elekta wkładali: prymas Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Finlandii, arcybiskup Jukka Paarma (arcybiskup archidiecezji w Turku), Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - bp Janusz Jagucki, bp senior dr Jan Szarek, Biskup Diecezji Cieszyńskiej - bp Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Katowickiej - bp Tadeusz Szurman, Biskup Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (SELK) w Niemczech - bp Hans-Jörg Voigt, Biskup Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej - bp Jan Niedoba, Biskup Kościoła Ewangelickiego A.W. w Austrii - bp Herwig Sturm, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce - bp Marek Izdebski, Superintendent Kościoła Ewangelickiego A.W. w Pradze - ks. dr Dušan Tillinger, Prezydent Czeskiej Rady Ekumenicznej – ks. dr Pavel Černy.

VIII. Urząd biskupi w Polsce

Pierwszy luterański Synod Wielkopolski odbył się w Gostyniu w roku 1555. Pierwszym luterańskim superintendentem (biskupem) był ks. Samuel Dambrowski, urodzony w roku 1577. Ze względu na prześladowania religijne, zakończone spaleniem kościoła luterańskiego i kościoła Braci Czeskich, musiał opuścić Wielkopolskę i przeniósł się do Wilna, gdzie był superintendentem Kościoła Luterańskiego na Litwie i Żmudzi. Wydał słynną postyllę - zbiór kazań zwany przez lud popularnie „Dambrówką”.
Na strome tytułowej postylli w języku polskim pisze: „X. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła ewangelickiego augsburgskiej konfesyi w Wilnie, dozórcy zborów Bożych w Litwie, we Żmudzi ect.”
„Dozórca” = Dozorca, to nic innego jak przekład na język polski słowa greckiego „episkopous" = biskup. Dambrowski musiał użyć polskiego przekładu słowa „episkopous", gdyż prześladowany był ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego za używanie tytułu, jaki polscy luteranie używali od samego początku - „ksiądz” i „biskup”. Ks. biskup Samuel Dambrowski zmęczony prześladowaniami ze strony kleru rzymskokatolickiego umiera w 48 roku życia, dnia 5 lipca 1625 r.

«« | « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |