Rumunia: Misja ekumeniczna z Watykanu

Umocnieniu jedności wspólnoty katolickiej obu obrządków w Rumunii oraz dialogu ekumenicznego służyła wizyta kard. Leonardo Sandriego w tym kraju.

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich odwiedził m.in. Sighet i Kluż, spotykając się zarówno z katolikami, jak i prawosławnymi, w tym z patriarchą Danielem. Zwierzchnik rumuńskiego prawosławia zapewnił kard. Sandriego o pragnieniu ponownego podjęcia rozmów z grekokatolikami, zerwanych przed pięcioma laty. Konflikt obu wspólnot dotyczy zwrotu grekokatolikom nieruchomości kościelnych przekazanych prawosławnym przez komunistów po formalnej likwidacji Kościoła unickiego w 1948 r. Nie mogąc odzyskać swej własności na mocy dwustronnych negocjacji z Cerkwią rumuńscy grekokatolicy zwrócili się do sądu, co stało się pretekstem do jednostronnego zerwania rozmów przez prawosławnych. W lipcu Święty Synod Cerkwi rumuńskiej ma rozważyć propozycję powrotu do dialogu z katolikami w ramach komisji mieszanej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama