Ikony, dzwony i śpiew

Koncert charytatywny na rzecz zakupu dzwonów do prawosławnego Monasteru Supraskiego odbędzie się 15 października w Supraślu. Będzie można zwiedzić Muzeum Ikon, posłuchać pieśni cerkiewnych i koncertu dzwonów. Zwiedzanie muzeum i koncert rozpocznie się o godzinie 19 i zakończy o północy.

Fundacja „OIKONOMOS”, Muzeum Ikon w Supraślu i Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu organizują koncert charytatywny pt. „Obwieszcza, wychwala, nawołuje”, aby zebrać środki na zakup dwóch dzwonów do dzwonnicy Monasteru Supraskiego. Podczas koncertu wystąpi dużo ludzi młodych – cieszy się ks. Jarosław Jóźwik z fundacji „OIKONOMOS”: Nawet jeśli nie zbierzemy odpowiedniej kwoty na dzwony – chociaż mam nadzieję, że uzbieramy – to ten entuzjazm młodych już spełnił nasze marzenia o tym, że coś dla nich zrobiliśmy i że monastyr supraski też z nich będzie miał pożytek.

Kwesta związana jest z tradycją cerkiewnego dzwonienia w okresie paschalnym. W tym czasie jest taki zwyczaj – mówi ks. Jóźwik – że każdy może wejść na dzwonnicę i wykonywać swoje melodie przy użyciu dzwonów. Do tego, żeby dzwonnica supraska była w pełni przygotowana do artystycznej działalności, potrzeba nam jeszcze dwóch dzwonów o odpowiedniej wadze i dźwięku. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Muzeum Ikon w Supraślu, które już po raz drugi organizuje festiwal cerkiewnego dzwonienia.

W Supraślu dzwonnica jest wyposażona obecnie w 8 dzwonów. Najstarszy pochodzi z 1932 roku, największy nosi imię „Dobra nowina”. Na dzwonnicy znajduje się specjalna konstrukcja, która umożliwia wykonywanie różnych melodii. Najczęściej robią to dwie osoby. W tym roku Supraśl odwiedził Mikołaj Zawiałow, który jest jednym z największych specjalistów moskiewskich od cerkiewnych dzwonów – dodaje ks. Jarosław. To on nam powiedział, że brakuje na tej dzwonnicy jeszcze dwóch dzwonów, żeby spełniała wszelkie wymagania jeśli chodzi o cerkiewne dzwonienie.

Podczas nocnego koncertu w byłym zakonnym refektarzu wystąpi osiem chórów i zespołów. Będą to między innymi chór rodzinny z Supraśla, chór katedralny oraz młodzieżowy z parafii św. Mikołaja w Białymstoku, chór z parafii św. Pantalejmona. Chór parafialny św. Serafiana w Białymstoku wykona pieśni liturgiczne z Liturgii św. Jana Chryzostoma w języku polskim. Wystąpią także: oktet Gaudium powstały przy Akademii Muzycznej w Białymstoku, zespół Akord działający przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz zespół Ogońki wykonujący pieśni ludowe.

- Cieszy nas to, że w większości chóry te składają się z ludzi młodych, którzy profesjonalnie i z entuzjazmem podeszły do naszego projektu – stwierdza ks. Jóźwik z fundacji „OIKONOMOS”, która jest pomysłodawcą i głównym organizatorem charytatywnego koncertu. Jednocześnie będzie otwarte Muzeum Ikon, aby ta noc była również niezwykłym spotkaniem z ikoną.

Głównym celem Fundacji „OIKONOMOS” jest ochrona wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy oraz budowa tolerancji narodowościowej i religijnej. Misja Fundacji OIKONOMOS to także integracja środowiska prawosławnego terenów przygranicznych wokół historycznych obiektów, takich jak monaster w Supraślu lub innych ośrodków o dużym znaczeniu dla wschodniego dziedzictwa kulturowego.

Kluczowym projektami Fundacji były utworzenie w 2004 roku Akademii Supraskiej oraz włączenie się w obchody jubileuszu 500-lecia monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu w 2005 roku. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie edukacji, działań w zakresie ochrony środowiska, opieki społecznej; wspieranie remontów obiektów zabytkowych i sakralnych; wspieranie wydawnictw a także osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama