Genewa: Ekumenicznie o ewangelizacji

Chrześcijanie różnych wyznań porozumieli się w sprawie misji. Światowa Rada Kościołów, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Światowy Alians Kościołów Ewangelikalnych wydały wspólną deklarację „Chrześcijańskie świadectwo w wieloreligijnym świecie”.

Praca nad dokumentem trwała 5 lat. Przypomina się w nim, że ewangelizacja należy do istoty życia chrześcijańskiego. Nawet jeśli w niektórych sytuacjach głoszenie Ewangelii jest trudne czy wręcz zakazane, nie zwalnia to chrześcijan z obowiązku dawania świadectwa o Chrystusie. Czyniąc to, powinni się jednak wzorować na samym Chrystusie, okazując szacunek innym.

Dokument piętnuje szereg zachowań, które są sprzeczne z wartościami Ewangelii, między innymi stosowanie przemocy, a co za tym idzie niszczenie miejsc kultu, sakralnych symboli i tekstów. W ekumenicznej deklaracji przypomina się również, że głosząc Ewangelię nie można wykorzystywać trudnego położenia ewangelizowanych, wynikającego na przykład z ubóstwa czy choroby. Zachęca się natomiast do poznawania innych religii, aby głosząc Chrystusa umieć uszanować to, co jest w nich prawdziwe i dobre.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama