Pismo Święte w życiu i misji Kościoła

Watykan i przedstawiciele Światowego Aliansu Ewangelicznego zakończyli drugie z trzech przewidzianych konsultacji teologicznych.

Trwające przez tydzień rozmowy, które zakończyły się w weekend w Rzymie, odbywały się pod hasłem "Pismo Święte w życiu i misji Kościoła." Głównym tematem była relacja między Pismem a Tradycją.

W komunikacie kończącym ekumeniczne konsultacje podkreślono, że rozmowy przyczyniły się do wzrostu zaufania i pogłębienia duchowej wspólnoty. Ewangelikalni uczestnicy spotkania, których przywitał kardynał Kurt Koch, kierujący pracami Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, podziękowali Kościołowi rzymskokatolickiemu za to, że w oficjalnych dokumentach podkreśla zasadę inspiracji i nieomylności Pisma Świętego.

Pierwsze spotkanie obecnej fazy dialogu między Kurią Rzymską a reprezentantami największej organizacji ewangelikalnej na świecie odbyło się w 2009 roku w Brazylii i poświęcone było zagadnieniom etycznym oraz dogmatycznym. Alians nawiązał kontakty z Kościołem rzymskokatolickim znacznie wcześniej, bo już pod koniec lat 70. minionego wieku. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku i poświęcone będzie roli sakramentów w zbawieniu.

***

Pismo Święte w życiu i misji Kościoła   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, EKUMENIZM

Reklama

Reklama

Reklama