Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

DZIEŃ CZWARTY - środa 21 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Pokój owocem Ducha Świętego.

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza

Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 51 (50), 10-17

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Pozwól mi usłyszeć radość i wesele, *
niech się ucieszą kości, które zgruchotałeś.
Nie zwracaj już uwagi na moje grzechy *
i przebacz wszystkie moje przewinienia.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Boże, stwórz we mnie czyste serce *
i odnów we mnie siłę ducha.
Nie odtrącaj mnie od swojego oblicza, *
nie odbieraj mi swojego świętego ducha.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *,
niech wstąpi we mnie duch ochoczy!
Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich, *
by nawrócili się grzesznicy do Ciebie.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Boże, uwolnij mnie od krwi, Boże, moje zbawienie, *
a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość.
Panie, otwórz moje usta, *
a będą głosić Twoją chwałę.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

CZYTANIE II: Ga 5,22-25

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostola do Galatów

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko temu. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy według Ducha, według Ducha też postępujmy.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych,
zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA: J 20,19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

A gdy nastał wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Żydami tam, gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam! Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego! Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane.

Oto Słowo Pańskie.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |