Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

DZIEŃ TRZECI - wtorek 20 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Chrystus, Słowo Ojca.

CZYTANIE I: Pwt 30,11-14

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: PS 85(84), 2-14

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

PANIE, obdarzyłeś Twoją ziemię życzliwością, +
odmieniłeś los Jakuba. *
Darowałeś winę Twojego ludu, wybaczyłeś wszystkie jego grzechy. Powstrzymałeś całe swoje zagniewanie, *
zaniechałeś swojej zapalczywości.

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Odnów nas Boże, nasz Zbawco, *
przestań się na nas gniewać!
Czy zawsze będziesz się na nas gniewał, *
czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia?

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Czy nie ożywisz nas na nowo, *
by lud Twój radował się w Tobie?
Okaż nam, PANIE, swoją łaskę *
i daj nam Twoje zbawienie!

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Chcę słuchać, co PAN Bóg mówi. +
Oto obwieszcza pokój swojemu ludowi i swoim wiernym. * Niech nie wracają do swojej głupoty!
Naprawdę, bliskie jest Jego zbawienie +
dla tych, którzy się Go boją. *
Niech zamieszka Jego chwała w naszej ziemi!

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Spotkają się z sobą łaska i wierność, *
sprawiedliwość i pokój się ucałują.
Wierność wyrośnie z ziemi, *
a sprawiedliwość wyjrzy z niebios.

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Tak PAN obdarzy nas dobrem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość przed Nim podąży *
i będzie torować drogę Jego krokom.
Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

CZYTANIE II: 2 Kor 1,18-22

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawia Apostoła do Koryntian

Na wierność Boga! W tym, co mówimy do was, nie ma „tak” i „nie”. Syn Boga, Jezus Chrystus, Ten, którego wśród was głosiliśmy - ja i Sylwan, i Tymoteusz - nie był bowiem „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Przecież ile tylko jest obietnic Bożych, wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiadamy nasze „Amen” Bogu na chwałę. Tym zaś, który utwierdza nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek zostawił Ducha w naszych sercach.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
Abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |