Struktura oraz życie współczesne Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego (Luterańskiego) w Rzeczypospolitej Polskiej„Jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”, jak wyznajemy wspólnie w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary z lat 325, 381 i 589, znajduje się w partykularnych chrześcijańskich Kościołach zarówno Wschodu jak i Zachodu. Do nich należy Kościół Ewangelicko-Augsburski (=Luterański) w Rzeczypospolitej Polskiej.


Według Ksiąg Wyznaniowych (1580) luteranizmu, „...Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Do prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Nie jest konieczne, aby wszędzie były jednakowe tradycje ludzkie albo obrzędy czy ceremonie ustanowione przez ludzi” [1]. Kościół jest zarówno „zgromadzeniem świętych i prawdziwie wierzących” (congregatio sanctorum et vere credentium), jak też „społecznością świętych” (comunio sanctorum). Przez Słowo Boże i sakramenty święte udzielany jest Duch Święty. Słowo i sakramenty są bowiem „kanałami łaski Bożej”.


Spis treści

 • Urząd posługiwania kościelnego:.

 • Struktura organizacyjna Kościoła:.

 • Nabożeństwo sercem Kościoła:.

 • Paramenty i stroje liturgiczne:.

 • Codzienne życie Kościoła:.

 • Różne dziedziny pracy Kościoła:.

 • Media:.

 • Rekreacja:.

 • Kształcenie duchownych:.

 • Kościół a Ekumenia:.

 • Trochę statystyki:.

  Dalszy ciąg na następnej stronie
 • «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |