Jezus Chrystus jest Panem

Z analizy problemu Chrystusa wynika z całą pewnością przynajmniej to, że Jezus żył, że istnieje, że nie można po prostu zaprzeczyć Jego istnieniu i że nikt nie może obojętnie przejść obok Niego.

Jezus wychodzi korzystnie przy każdym porównaniu, On jest do ostatka oryginalny i wyjątkowy. W odniesieniu do Niego zawodzi każde pojęcie, nie sposób Go włożyć w ustalone ramy, Jego trzeba ostatecznie uznać takim, jaki jest.

Kto zatem pragnie spotkać Jezusa, aby w ten sposób móc podjąć wspomnianą decyzję, ten nie ma innego wyboru, jak tylko sięgnąć po Nowy Testament. Niestety, często Nowy Testament staje się „Starym”, ponieważ odnosimy się do niego z niewłaściwą poufałością, jakoby wszystko było już dawno znane. Dla człowieka poszukującego jest niezmiernie ważne, aby Nowy Testament rzeczywiście odkryć znowu jako „nowy” i czytać jako „nowy” - bez uprzedzeń, wciąż i wciąż na nowo, wnikliwie i usilnie, z cierpliwością i z gotowością zastanowienia oraz przyjrzenia się Jezusowi, z gotowością wsłuchania się w Niego, uciszenia się wobec Niego, rozmawiania szeptem, przemedytowania Go, pozwolenia na stopniowe przenikanie do naszego wnętrza niezatartemu wrażeniu wywołanemu przez Tę postać, która staje się coraz bardziej wyraźna; z gotowością zadawania Mu pytań, dyskutowania i ścierania się z Nim, a więc po prostu z gotowością modlenia się, aby w ten sposób zasmakować może kiedyś w pełnej prawdzie i móc się wczuć w to Słowo, które pochodzi z ust Boga, i aby przeżyć moment decydującego spotkania z Jezusem w akcie wiary.

Jezus Nowego Testamentu


Spróbujemy teraz w oparciu o Nowy Testament naszkicować w ogólnych zarysach postać Tego niezwykłego człowieka, aczkolwiek niemożliwe jest wymienienie tu każdego szczegółu. Obraz Jezusa Chrystusa jest nieco odmienny w sercach poszczególnych ludzi, jest mniej lub więcej wyraźny, podobnie zresztą, jak i na przestrzeni stuleci mieliśmy najróżnorodniejsze ujęcia ikonograficzne postaci Jezusa. Każdy z tych obrazów uwydatnia jakiś szczególny aspekt, żaden z nich nie jest absolutnie wiernym Jego odbiciem. Wolno nam tu przywołać znany wiersz Novalisa i powiedzieć:

Na tysiącu obrazach mogę Cię oglądać,
mój Jezu, gdzie jesteś wspaniale przedstawiony.
Lecz żaden z nich nie potrafi Cię tak oddać,
jak w mej duszy jesteś wyrażony.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |