Jezus Chrystus jest Panem

Z analizy problemu Chrystusa wynika z całą pewnością przynajmniej to, że Jezus żył, że istnieje, że nie można po prostu zaprzeczyć Jego istnieniu i że nikt nie może obojętnie przejść obok Niego.

Pomieszanie, bezduszność oto znamiona tych różnorodnych domysłów wokół Jezusa, które nie są trafne nigdy albo bardzo rzadko.

Skoro już współcześni Jezusa rozumieli Go zupełnie źle, o ileż bardziej może się to przytrafić następnym pokoleniom. Niemniej jednak chodzi tu właściwie wciąż o te same domysły, które się wysuwa i które częściowo przedstawiają wprawdzie Jezusa we właściwym świetle, całościowo jednak rzecz ujmując pokazują Go zupełnie fałszywie. Jezus - człowiek odpowiadający gustom swoich współczesnych. Jezus -wykonawca wszystkich marzeń i życzeń. Jezus - ziemski mesjasz, rewolucjonista, największy czarownik, który jednym gestem doprowadza do porządku wszelki nieład. Jezus - zniekształcony obraz, karykatura ludzkiego niedostatku i niewystarczalności, projekcja naszej własnej, nieudanej egzystencji.

Istnieje mnóstwo „fałszywych Chrystusów” (Mk 13,22). Kim jest Jezus ujmowany od strony cielesnej? Jak rzeczywiście żył? Co, najdokładniej biorąc, powiedział On sam? Jak dojść dziś do Niego? Gdzie występuje On sam? Co właściwie nam, ludziom dzisiejszym, ma jeszcze do powiedzenia? Te pytania pozostają nadal aktualne. Zasadnicze pytanie dotyczące Jezusa, Tego nieznanego, który przyszedł incognito, pozostaje po dziś dzień bez odpowiedzi - tak się przynajmniej zdaje.

Ewangelie jako świadectwo wiary dotyczące Jezusa Chrystusa


Chyba że w sposób gruntowny przebadamy wszystkie domysły i opinie, że cofniemy się aż do tych relacji, które pochodzą bezpośrednio od Niego, które ostatecznie odnoszą się do Niego, o Nim mówią i które dostarczają godnych uwagi wypowiedzi oraz wskazań. Kto chciałby dokładniej wiedzieć, kim jest Jezus i czego chce od ludzi, ten ma jedną jedyną możliwość - mianowicie sięgnąć do Ewangelii. Tylko tu znajdzie się o Nim bliższe dane. Ewangelie sięgają aż do pierwszych bezpośrednich świadków życia Jezusa Chrystusa i opierają się na Nim samym. Zgodnie z gruntowną krytyką biblijną pochodzą one z pierwszego stulecia, są zatem prawdziwe. Ich tekst jest zasadniczo nieuszkodzony i można go dziś znaleźć w formie pierwotnej wraz z wszystkimi możliwymi pomniejszymi i mało znaczącymi wariantami, spotykanymi w każdym wydaniu krytycznym.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |